FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Ekonomski fakultet Brčko je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 56 godina. Osnovana je kao Viša ekonomsko-komercijalna škola 1961. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije kako u Brčkom tako i u široj regiji.

Danas je Ekonomski fakultet jedna od najvećih i najeminentnija naučno-obrazovnih ustanova u zemlji u području ekonomskih nauka.


Informator i priručnik za pripremu prijemnog ispita - preuzmi dokument

Dodatne informacije možete dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, svakog radnog dana od 10.00 - 13.00 casova.

Treba imati u vidu da ovim priručnikom nije obuhvaćena cjelokupna problematika koja spada u programske sadržaje pojedinih predmeta. To znači da ce se na ispitu javljati i druga pitanja iz sveukupnog gradiva za određene predmete. Isto tako, treba imati u vidu da materija koja je u ovim pitanjima vec sadržana može biti formulisana i na neki drugi način.