FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Ekonomski fakultet u Brčkom je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 50 godina. Osnovana je kao Viša ekonomsko-komercijalna škola 1961. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije kako u Brčkom tako i u široj regiji.

Danas je Ekonomski fakultet jedna od najvećih i najeminentnija naučno-obrazovnih ustanova u zemlji u području ekonomskih nauka.


Školarina

Visina školarine za prvu godinu studija na Ekonomskom fakultetu u Brčkom određuje se javnim konkursom, koji raspisuje osnivač - Vlada Republike Srpske.

Istim konkursom se određuju i kvote studentima koji ce studirati u statusu studenta cije se školovanje finansira iz Budžeta Republike (budžetski) ili studenta koji samostalno finasiraju svoje studije (samofinansirajući).

Školarina za sufinansirajuće studente prve godine studija iznosi 440,00 KM.